Ogłoszenia duszpasterskie

 

XVI Niedziela Zwykła – 20 lipca 2014 r.

 

  1. W dniu dzisiejszym mija trzeci rok od zmiany proboszcza w tutejszej parafii. Jest do dobra okazja by przywołać wspomnienie posługi poprzedników: ks. Wojciecha Bogackiego i ks. Józefa Dratwy. Niech to wspomnienie będzie okazją do wdzięczności za czynione przez nich wielorakie dobro na rzecz tutejszego środowiska parafialnego wyrażonej w modlitwie w ich intencjach. Wypraszajmy nie tylko dzisiaj dla ks. Wojciecha i ks. Józefa  Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia na dalsze lata ich kapłańskiego życia. Ze swej strony niech mi będzie wolno także przy tej okazji wypowiedzieć słowa wdzięczności Dobremu Bogu i wszystkim parafianom za ten błogosławiony czas trzyletniej obecności w tutejszej parafii. Jest on dla mnie szczególnie w ostatnich czterech miesiącach czasem obfitości daru Bożej miłości i wielkodusznej życzliwości parafian.
  2. W trosce o przywracanie naszemu cmentarzowi należnego charakteru i ładu, który stworzy możliwości do planowania nowych miejsc grzebalnych, ponawiamy prośbę do osób wyrażających gotowość dalszej troski o groby swoich bliskich by uregulowały w Biurze cmentarnym, urzędującym w każdą sobotę w Domu katechetycznym, opłaty na kolejne dwadzieścia lat bądź też orzekły, iż zaprzestają opieki nad tymi grobami. Na tablicy ogłoszeń przy dzwonnicy jest podany wykaz osób, które powyższe opłaty już uregulowały uzyskując prawo zachowania grobów swoich bliskich na kolejne dwadzieścia lat. Przed uroczystością Wszystkich Świętych planowane są prace porządkowe wyodrębniające nowe kwatery na nowe miejsca grzebalne dlatego prosimy o ułatwienie tych czynności poprzez podjęcie stosownych decyzji dotyczących przyszłości grobów swoich bliskich do końca września br.
  3. Na prośbę Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski pragniemy poprzeć działania obywatelskiego Komitetu propagującego projekt „Ustawy o klauzuli sumienia pacjenta” angażując się w zbiórkę podpisów pod tym projektem. Pragniemy w sposób stanowczy i jednoznaczny zapobiec na przyszłość agresywnym działaniom grup ideologicznych i mediów, które publicznie odmawiają powszechnych praw człowieka wpisanych w jego naturę. Pacjenci mają prawo posiadania wiedzy o tym, jakie standardy moralne stosuje dana placówka medyczna.  Zachęcamy zatem do złożenia podpisów na liście Wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.  Przy wyjściu ze świątyni jest możliwość złożenia swojego podpisu pod tą listą. Jest to już ostatnia okazja przyłączenia się do tej szlachetnej inicjatywy gdyż w dniu jutrzejszym zebrane deklaracje zostaną przesłane do Kurii Biskupiej.

  4. W piątek 25 lipca wspomnienie liturgiczne św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych. W tym dniu po Mszy św. wieczornej o godz.18.00 błogosławieństwo pojazdów mechanicznych na parkingu przy szkole od strony ul. M. Konopnickiej.
  5. Dziękując wszystkim zatroskanym osobom za sobotnią posługę sprzątania naszej świątyni zapraszamy do tej posługi w przyszłą sobotę o godz.  9.30  życzliwych wolontariuszy z ul. Sosnowej nry od 36 do 38.