Codzienny rytm wiary wspólnoty parafialnej wyznacza troska o życie sakramentalne i koncentruje się na bieżących potrzebach i aktualnych wydarzeniach. Dla tożsamości wspólnoty ważnym jest jednak także namysł nad charyzmatami parafii, wokół których można budować duszpasterstwo właściwe dla każdej niepowtarzalnej wspólnoty parafialnej.

 

Parafia Nawiedzenia NMP w Żaganiu odkryła dotychczas trzy charyzmaty, które wyrastają z jej opatrznościowej historii i wyjątkowego miejsca
w życiu Kościoła.

Charyzmat spotkania

Nawiedzenie NMP – tytuł naszego kościoła – to spotkanie Maryi oraz św. Elżbiety
w spokojnym Ein Karem, w pobliżu wielkiej Jerozolimy, spotkanie dodające sił wobec radości
i trosk w życiu, jakie prowadziły te święte kobiety.

Pragniemy, żeby nasz Kościół – położony na górce między starym i nowym miastem, otoczony centrami handlowymi, ulokowany jakby na skrzyżowaniu dróg – był miejscem
i szansą na spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem.

Każda Msza św. otwiera nas na siebie i zachęca do spotkania.

Nasz odpust parafialny – jest odpowiedzią na potrzebę spotkania we wspólnocie.

Formacja w grupach parafialnych, cykliczne katechezy biblijne, adwentowy kiermasz, pielgrzymki do miejsc świętych, pielgrzymka rowerowa i bieg do Bożego Grobu, czerwcowy Festiwal Muzyki Dawnej, koncerty w ramach „Przedsionków Raju” – to przykłady szukania okazji do spotkań przy Kościele.

Charyzmat paschalny

Przy kościele parafialnym stoi wierna kopia kaplicy Grobu Bożego w Jerozolimie z XVI w. Pusty Grób Jezusa był dla Jego uczniów pierwszym znakiem Zmartwychwstania.
Oczy apostołów otwierają się dopiero po dotknięciu tajemnicy pustego Grobu, który odsłonił im ostatecznie sens wiary chrześcijańskiej oraz dodał odwagi  w działaniu!

W tajemnicy pustego Grobu zawarta jest prawda o fundamentalnym przesłaniu chrześcijaństwa – moc w słabości się doskonali!

W tajemnicy pustego Grobu zawarta jest prawda najbardziej optymistyczna dla człowieka – że kresem ludzkiego życia nie jest grób, lecz niebo!

Dlatego dzisiaj w zaciszu tego świetego miejsca pragniemy odkrywać i pielęgnować paschalny charyzmat Bożego Grobu przez indywidualną modlitwę, przez uroczystą liturgię
w czasie obchodów Wielkiego Tygodnia, święta Marii Magdaleny, Podwyższenia Krzyża Świętego czy Wszystkich Świętych.

W tym charyzmacie mieszczą się także nasze pielgrzymki do Bożych Grobów w Goerlitz, Nysie, Miechowie … a w końcu w Jerozolimie.

Charyzmat dzieł miłosierdzia i wzajemnej życzliwości

W kaplicy bocznej naszego kościoła przez setki lat czczona była gotycka figura  św. Rocha.

Również w bramie wiodącej do kościoła od ul. Piastowskiej umieszczona jest barokowa figura św. Rocha. Jego kult jest zawsze związany z charyzmatem opieki nad ubogimi
i chorymi, troski o dzieła miłosierdzia wobec wszystkich potrzebujących oraz życzliwości wobec ludzi i zwierząt.

Pragniemy w duchu św. Rocha odkrywać  znaczenie np. parafialnej Caritas, która prowadzi – świetlicę dla dzieci, przygotowuje podarunki świąteczne dla chorych, zbiera i rozdziela setki kilogramów żywności dla biednych, przygotowuje paczki dla dzieci z domów dziecka, wspiera Dom Samotnej Matki.

Modlitwa do św. Rocha

 

Wszechmogący  Boże, który prowadziłeś św. Rocha w ziemskim pielgrzymowaniu
i posłałeś mu anioła oraz zwierzęta do opieki w trudnościach,
prosimy abyś za jego wstawiennictwem obdarzał nas zdrowiem duszy i ciała
oraz życzliwością wobec wszystkich stworzeń Bożych.
Niech omijają nas wszelkie choroby, cierpiana fizyczne i duchowe,
a także samotność, niezrozumienie oraz opuszczenie przez bliskich.

 

Św. Rochu, który wszystko oddałeś i zostawiłeś, by kochać Boga i służyć drugiemu człowiekowi, spraw żebym umiał roztropnie wybierać w życiu to, co ważne,
żyć w zgodzie z sumieniem, ludźmi i Bogiem,
zasługując na miłość bliźnich i opiekę Bożą.

 

Święty Rochu, módl się za nami!