Przy kościele parafialnym Nawiedzenia NMP w Żaganiu stoi wierna kopia 1:1 kaplicy Grobu Bożego z Jerozolimy. Dlatego od XVI w. do dzisiaj mieszkańcy Żagania nazywają swoją świątynię “kościołem na górce”.

W Jerozolimie Golgota była górką oddaloną 1000 kroków od murów miejskich. Podobnie “górka” w Żaganiu z kaplicą Grobu Bożego położona jest 1000 kroków od dawnych murów miejskich.

Przez kilkaset lat do żagańskiego “kościoła na górce” przy Bożym Grobie wędrowało tysiące pielgrzymów, by doświadczyć tajemnic paschalnych i uzyskać te same łaski oraz odpusty, które otrzymywali pielgrzymi w Palestynie.

Dzisiaj ponownie do żagańskiej świątyni przy Bożym Grobie przybywają pielgrzymi, by każdego roku wziąć udział między innymi w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej (trasa z Zielonej Góry “Droga do Jerozolimy”), Jerozolimskiej Liturgii Wielkiego Tygodnia, Wielkanocnym Rajdzie Rowerowym czy wrześniowym Biegu do kaplicy Grobu Pańskiego.

Dla pielgrzymów w grupach zorganizowanych, poszukujących duchowości biblijnej, proponujemy – w zależności od dysponowanego czasu – „mały dzień skupienia” przy Grobie Bożym, podczas którego podzielimy się katechezą paschalną, odprawimy Mszę św., zakończymy obrzędem namaszczenia olejkiem nardowym – jako zapachem Zmartwychwstania.

Kontakt:
ks. Jarosław Stoś: e-mail -100jaroslaw@zoho.eu, tel. 603 78 55 68
ks. Jędrzej Polak: e-mail – jed.polak@gmail.com, tel. 609 125 377