Przy kościele parafialnym Nawiedzenia NMP w Żaganiu stoi wierna kopia 1:1 kaplicy Grobu Bożego z Jerozolimy. Dlatego od XVI w. do dzisiaj mieszkańcy Żagania nazywają swoją świątynię „kościołem na górce”.

W Jerozolimie Golgota była górką oddaloną 1000 kroków od murów miejskich. Podobnie „górka” w Żaganiu z kaplicą Grobu Bożego położona jest 1000 kroków od dawnych murów miejskich.

Przez kilkaset lat do żagańskiego „kościoła na górce” przy Bożym Grobie wędrowało tysiące pielgrzymów, by doświadczyć tajemnic paschalnych i uzyskać te same łaski oraz odpusty, które otrzymywali pielgrzymi w Palestynie.

Dzisiaj ponownie do żagańskiej świątyni przy Bożym Grobie przybywają pielgrzymi, by każdego roku wziąć udział między innymi w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej (trasa z Zielonej Góry „Droga do Jerozolimy”), Jerozolimskiej Liturgii Wielkiego Tygodnia, Wielkanocnym Rajdzie Rowerowym czy wrześniowym Biegu do kaplicy Grobu Pańskiego.

Dla pielgrzymów w grupach zorganizowanych, poszukujących duchowości biblijnej, proponujemy – w zależności od dysponowanego czasu – „mały dzień skupienia” przy Grobie Bożym, podczas którego podzielimy się katechezą paschalną, odprawimy Mszę św., zakończymy obrzędem namaszczenia olejkiem nardowym – jako zapachem Zmartwychwstania.