Grób Pański jest w Żaganiu

Wile mówi się o żagańskim Grobie Bożym w perspektywie konserwatorskiej, historycznej czy architektonicznej. Ale sens tej nietypowej budowli leży jeszcze głębiej – w religii i w wierze chrześcijańskiej. To dopiero wiara czyni z tej prostej i niewielkiej konstrukcji miejsce wyjątkowe i fascynujące. Bez pryzmatu wiary Grób w Jerozolimie i w Żaganiu przestaje być ciekawy i ważny!

Przywykliśmy, ze najważniejszym znakiem chrześcijan jest krzyż – symbol męki zbawczej Chrystusa. Jedynym natomiast czytelnym znakiem zmartwychwstania – jest pusty Grób Jezusa.

Bez pustego Grobu Jezusa – cała Ewangelia jest niezrozumiała. Dopiero pusty Grób w Jerozolimie ujawnił całą prawdę o Jego zbawczej misji. Nawet Kalwaria i krzyż – to dopiero Zbawienie w połowie drogi.

Oczy wszystkich apostołów otwierają się po dotknięciu tajemnicy pustego Grobu Jezusa. Wtedy poznają całą prawdę: kim jest Chrystus? po co przyszedł i czym nas obdarował? To pusty Grób odsłonił ostatecznie uczniom Jezusa sens wiary chrześcijańskiej. Dodał im odwagi i siły w działaniu!

Podsumowując:

1. W tajemnicy Grobu Pańskiego zawarta jest pełna prawda o chrześcijaństwie, sam krzyż nie wystarczy. Trzeba w chrześcijaństwie dojść nie tylko na Kalwarię, ale i do pustego Grobu.

2. W tajemnicy pustego Grobu zawarta jest prawda o fundamentalnym przesłaniu chrześcijaństwa – moc w słabości się doskonali.

3. W tajemnicy pustego Grobu zawarta jest prawda najbardziej optymistyczna dla człowieka – że kresem ludzkiego życia nie jest Grób, lecz niebo!

Grób Pański jest w Żaganiu – ten dość enigmatyczny tytuł – oznacza, że Grób Pański jest wszędzie tam, gdzie starcza człowiekowi sił i odwagi, by już dzisiaj szukać i oczekiwać nie grobu i śmierci, ale nieba i życia.

Kościół Nawiedzenia NMP w Żaganiu został zbudowany w 1444 roku na miejscu istniejącej tu od początku XV wieku drewnianej kapliczki. Stoi na terenie czynnego do dziś cmentarza, który powstał w XVI wieku. Najciekawszą atrakcją wewnątrz świątyni jest ołtarz z 1600 roku.Zbudowana w stylu gotyckim, dziś, po licznych remontach reprezentuje w większości styl barokowy.Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu – replika Bożego Grobu w Jerozolimie w jego średniowiecznej postaci, kaplica przy kościele Nawiedzenia NMP w Żaganiu (tzw. Kościół „na Górce”). Pierwsza tego typu budowla na Śląsku; jedyna na terenie Polski kopia jerozolimskiej kaplicy z tego okresu. Powstała ok. roku 1600 (początek budowy: 1598) z inicjatywy żagańskiego opata zakonu augustianów – Jakuba II Liebiga. Pomiary wykonano na podstawie powstałej 100 lat wcześniej kaplicy Świętego Grobu w Görlitz będącej bezpośrednią kopią kaplicy jerozolimskiej. Oryginalna kaplica jerozolimska została przebudowana w roku 1555, zatem jej żagańska replika zachowała średniowieczny stan sprzed przebudowy. Umieszczona na cmentarzu okalającym piętnastowieczny podżagański Kościół „na górce”, który powstał w 1404 roku na zachód od ówczesnych murów miasta. Oryginalnie wchodziła w skład trzyczęściowego tzw. zespołu Bożego Grobu, skopiowanego w całości z Görlitz. Pozostałe dwie kaplice to Kaplica Świętego Krzyża oraz Kaplica Namaszczenia. Pierwsza z nich (służąca w latach 30. XX wieku za pomieszczenie gospodarcze) nie zachowała się. Kaplica zbudowana jest z piaskowca. W jej skład wchodzi nawa (przedsionek) i prezbiterium (komora grobowa). (Oryginalnie, w komorze grobowej umieszczony był sarkofag z postacią Jezusa Chrystusa.) Oba pomieszczenia połączone są bardzo niskim przejściem. Płaski dach zwieńczony jest sześciokolumnową wieżyczką, wejście stanowi ostrołukowy portal skierowany – podobnie jak w Görlitz – na wschód. Żagańska kaplica, stanowiąca miejsce kultu Zmartwychwstania, stała się od momentu powstania aż do II wojny światowej celem pielgrzymek wiernych z terenu Niemiec. Świadczą o tym m.in. czytelne do dziś napisy pozostawiane na murach kaplicy. Najstarszy z nich pochodzi z początku XVII w. i brzmi „Hic fuit Daniel Rudolphus Griphishagensis Pomeranus Ao MDCVII” („Tu w roku 1607 był Daniel Rudolf z Gryfina Pomorskiego”).

Kaplica gruntowną renowację kaplica Grobu Pańskiego przeszła w latach – 2016/2017 i została poświęcona przez ks. bpa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Pańskiego 14 września 2017 r., stając się w ten sposób ponownie celem pielgrzymek i znakiem wiary.