Parafialny zespół CARITAS jest czynny we wtorki w godzinach 11-12 (wydawanie odzieży)

oraz w środy w godzinach 11-13 (wydawanie żywności).

Zapraszamy do budynku domu parafialnego.