II TYDZIEŃ ZWYKŁY

NIEDZIELA, 14. 01. 2024

7:00

+ Agnieszka Hamrol

8:30

+ Zdzisław Daks – z okazji 6. rocznicy śmierci, ++ z rodzice z obu stron

9:45

+ Ryszard Dutczak – z okazji 8. rocznicy śmierci, ++ rodzice z obu stron

12:15

+ Sławomir Kalinowski

18:00

+ Jan Marcinkowski, + Mirosław Filipowicz

PONIEDZIAŁEK, 15. 01. 2024

9:00

++ z rodziny Nadbrzeżnych

18:00

+ Leon Zdrojewski – intencja od sąsiadów

WTOREK, 16. 01. 2024

9:00

O łaskę zdrowia dla Pawła

18:00

+ Franciszek Sykała

ŚRODA, 17. 01. 2024

9:00

++ rodzice, mąż, rodzeństwo, dusze cierpiące w czyśćcu

18:00

+ Antoni – z okazji 20. rocznicy śmierci, + ks. Witold, ++ rodzice z obu stron

CZWARTEK, 18. 01. 2024

9:00

+ Kazimiera Moskwa – z okazji urodzin, ++ Stefania, Bronisław

18:00

W intencji wspólnoty MB Pielgrzymującej – o rozwój dzieła i duchowe owoce

PIĄTEK, 19. 01. 2024

9:00

+ Mariusz Janowicz – o łaskę życia wiecznego

18:00

+ Kazimier Ławniczak – z okazji 18. rocznicy śmierci

SOBOTA, 20. 01. 2024

9:00

Dziękczynno – błagalna w intencji Grzegorza – z okazji 40. rocznicy urodzin oraz Jagody – z okazji 20. rocznicy urodzin

18:00

Dziękczynno – błagalna w intencji Eweliny – z okazji 40. rocznicy urodzin