XXVI TYDZIEŃ ZWYKŁY

NIEDZIELA, 25. 09. 2022

7:00

W intencji małżonka Janusza

8:30

W intencji wspólnoty Żywego Różańca – o rozwój dzieła i duchowe owoce

9:45

++ rodzice z obu stron

12:15

+ Stanisława(f) Twerd – z okazji 11. rocznicy śmierci, + Jan Twerd

18:00

Dziękczynno – błagalna w intencji Katarzyny i Dominika – z okazji 14. rocznicy ślubu

PONIEDZIAŁEK, 26. 09. 2022

9:00

Dziękczynno – błagalna za łaskę przeżycia wypadku

18:00

+ Zdzisław – z okazji 25. rocznicy śmierci

WTOREK, 27. 09. 2022

9:00

+ Janina Chryplewicz – z okazji 8. rocznicy śmierci

18:00

+ Barbara Gmurczyk – Grabowska – z okazji 4. rocznicy śmierci

ŚRODA, 28. 09. 2022

9:00

Dziękczynno – błagalna w intencji Borysa Kossowskiego – z okazji 7. rocznicy urodzin

18:00

+ Kazimierz – z okazji 2. rocznicy śmierci, ++ rodzice

CZWARTEK, 29. 09. 2022

9:00

++ Piotr, Maria Hryniewieccy, + Jadwiga Zabłocka

18:00

+ Wacław Wrzochal

PIĄTEK, 30. 09. 2022

9:00

Dziękczynna za otrzymane łaski dla mamy, dzieci i wnucząt, z prośbą o dalszą opiekę
i błogosławieństwo

18:00

+ Michał – z okazji 1. rocznicy śmierci

SOBOTA 30. 09. 2022

9:00

Dziękczynno – błagalna w intencji Karoliny i Adriana Janus – z okazji 2. rocznicy ślubu

18:00

+ Irena Kostanowicz – z okazji 1. rocznicy śmierci, + Czesław Kostanowicz, ++ rodzice
z obu stron