Ogłoszenia parafialne

1. Dziękujemy za wspólnie przeżytą niedzielną Eucharystię.

2. We wtorek obchodzimy święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – męczennicy i patronki Europy, znanej pod nazwiskiem rodowym jako Edyta Stein. Módlmy się tego dnia o po-kój, bezpieczeństwo i wiarę dla mieszkańców naszego kontynentu.

3. W Niedzielę 14 sierpnia świętujemy w kościele filialnym w Kolonii Laski uroczystość od-pustową św. Maksymiliana Marii Kolbe. Po Mszy św. z procesją eucharystyczną o godz. 14.00 mieszkańcy zapraszają na świąteczny poczęstunek, który będzie okazją do spo-tkania, rozmów i wspólnego śpiewu.

4. W poniedziałek 15 sierpnia Kościół obchodzi Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W nas-zej parafii porządek Mszy św. jak w Niedzielę. Nie będzie tylko Mszy św. o godz. 12.15. W czasie każdej Eucharystii poświęcenie kwiatów i ziół jako wyraz naszej wdzięczności za Boże dary przyrody. Przypominamy, że jest to dzień odpustu w „dużym kościele” z sumą o godz. 12.30 oraz w Sanktuarium Rokitniańskim, gdzie Msza św. odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12.00. Taca z tej uroczystości przeznaczona będzie na potrzeby najuboższych parafii w diecezji.

5. W pierwsze piątki, w Roku Miłosierdzia, staramy się wesprzeć Dom Samotnej Matki w Żaganiu. W ostatni piątek na ten cel zebraliśmy 320 zł.

6. Tradycyjnie już Caritas naszej Diecezji zaprasza do udziału w akcji pod hasłem „Z uśmie-chem do szkoły”, organizowanej w celu przygotowania wyprawek szkolnych dla najbar-dziej potrzebujących dzieci. Dlatego w dniach 19-20 sierpnia przeprowadzimy zbiórkę w sklepie „Biedronka” na osiedlu. Prosimy o wielkoduszną pomoc w zgromadzeniu zeszy-tów, kredek, długopisów i tornistrów dla dzieci z naszej parafii.

7. Taca w przyszłą Niedzielę przeznaczona będzie na KUL oraz Instytut Filozoficzno-Teo-logiczny w Zielonej Górze.

8. Chcielibyśmy bardzo podziękować jednemu z naszych parafian za naprawę wraz z mur-kiem wokół placu – dwóch bram prowadzących do kościoła.

9. Pragniemy również podziękować jednej z rodzin w naszej parafii, która na wymianę in-stalacji elektrycznej w kaplicy chrzcielnej ofiarowała 1800 zł. W sumie w tym tygodniu nasi parafianie na ten cel złożyli 3000 zł., co pokrywa już 2/3 kosztów planowanej inwe-stycji. Z serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i przypominamy, że intencji dobro-czyńców i życzliwie zatroskanych o naszą parafię odprawimy Mszę św. w Niedzielę 28 sierpnia o godz. 9.45.

10. Dziękujemy za każdy gest pomocy, a szczególnie Różom Różańcowym za dbałość o czystość naszej świątyni.

11. Życzymy wszystkim naszym Parafianom oraz Gościom dobrej Niedzieli.

12. W tym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do Pana ś.p. Adam Muszyński. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

ks. Jarosław Stoś – proboszcz