Jedna z prac nagrodzonych podczas dorocznego festynu parafialnego.